Kategorie

Producenci


 TU NAS SPOTKASZ

  20 .07 - Rybnik
  27-29.07 - Kiekrz
  30.07 -01.08 - Puck

Regulamin sklepu


§1. WARUNKI OGÓLNE

1.    Sklep internetowy halsuj.pl firmy Excellent APU Ewa Sternal, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.halsuj.pl  umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym Halsuj.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej NABYWCĄ.
2.    Stroną dokonującą sprzedaży produktów w sklepie Internetowym Halsuj.pl jest firma Excellent APU Ewa Sternal z siedzibą przy ul. Biegusa 29A w Gliwicach, zwana dalej SKLEPEM.
3.    Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.halsuj.pl w chwili składania zamówienia. SKLEP zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionych produktów. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.halsuj.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

§2. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1.     Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
2.     Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez SKLEP na stronach sklepu internetowego.
3.    Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia. Jeżeli towar nie znajduje się w magazynie, SKLEP niezwłocznie informuje o tym Nabywcę.
4.    W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, SKLEP zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
5.    Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
6.    Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
7.    Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je SKLEP, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na SKLEP.
8.    Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP do dnia wysłania towaru do NABYWCY.
9.    O przewidywanym czasie realizacji zamówienia NABYWCA jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez SKLEP. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia, który może się zmienić w zależności od bieżącej dostępności produktu u dostawcy.
10.    Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCA może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCY nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody.
11.    Jeżeli NABYWCA nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane, a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ.

§3. GWARANCJE I REKLAMACJE
1.    Towary oferowane w SKLEPIE są objęte gwarancją producenta.
2.    W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze SKLEPEM. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu.
3.    Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od daty zakupu. 
 §4. PŁATNOŚCI:
Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
 - za pobraniem, należność płatna kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki,
 - przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,
- gotówką w kasie przy odbiorze z magazynu SKLEPU przy ul. Portowej 28 w Gliwicach.
Koszty przesyłki pobraniowej priorytetowej według cennika Poczty Polskiej:
do 0,5 kg 13,50
ponad 0,5 kg do 1 kg 15,50
ponad 1 kg do 2 kg 17,00
ponad 2 kg do 5 kg 19,00
ponad 5 kg – cena do uzgodnienia
Koszty przesyłki poleconej priorytetowej:
do 50 g 4,15
ponad 50 g do 100 g 4,60
ponad 100 g do 350 g 5,10
ponad 350 g do 500 g 5,80
ponad 500 g do 1000 g 8,50
ponad 1000 g do 2000 g 11,00
Koszty paczki pocztowej priorytetowej:
do 1 kg 11,00
ponad 1 kg do 2 kg 13,00
ponad 2 kg do 5 kg 14,50
Podane ceny przesyłek dotyczą przesyłek gabarytu A- o wymiarach 60x50x30 cm.
W przypadku przesyłki o nietypowych gabarytach lub ciężarze ( np. maszt OPP) – forma przesyłki i cena do uzgodnienia.
Złożenie zamówienia w naszym sklepie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu. SKLEP uchyla się od skutków ewentualnych pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów.
SKLEP prowadzi procedurę służącą wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych błędów w opisie towaru oraz jego cenie. W razie wątpliwości NABYWCA może zwrócić się do SKLEPU za pomocą poczty elektronicznej na adres halsuj@gmail.com  lub telefonicznie pod numer: 601 444 335 w celu wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie.
Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Wraz ze złożeniem zamówienia NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu przez Excellent APU zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (j. t. z 17.06.2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926). NABYWCY przysługuje prawo sprawdzenia i poprawienia swoich danych osobowych.

Szukaj

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0 zł
Suma 0 zł

Realizuj zamówienie


 POLECAMY:

 
© Copyright Marina Gliwice 2012 :: webmaster